Polityka prywatno┼Ťci

Ta Polityka Prywatno┼Ťci (zwana dalej ÔÇ×Polityk─ůÔÇŁ) okre┼Ťla zasady korzystania z informacji osobistych otrzymanych od u┼╝ytkownik├│w strony (zwanych dalej ÔÇ×U┼╝ytkownikamiÔÇŁ) przez administratora strony (https://sundries.es/) (zwanej dalej ÔÇ×Stron─ůÔÇŁ). Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci dotyczy wszystkich U┼╝ytkownik├│w Strony. Wszystkie terminy i definicje znalezione w tek┼Ťcie Polityki s─ů interpretowane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem Ukrainy. U┼╝ytkownicy wyra┼╝aj─ů zgod─Ö na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z opisem w tej Polityce. Korzystanie ze Strony oznacza wyra┼╝enie przez U┼╝ytkownika bezwarunkowej zgody na Polityk─Ö oraz okre┼Ťlone warunki przetwarzania informacji. U┼╝ytkownik nie powinien korzysta─ç ze Strony, je┼Ťli nie zgadza si─Ö z warunkami Polityki.

1. Informacje osobiste u┼╝ytkownik├│w przetwarzane przez Stron─Ö.

 1. Strona zbiera, uzyskuje dost─Öp i wykorzystuje dane osobowe u┼╝ytkownik├│w, informacje techniczne i inne zwi─ůzane z U┼╝ytkownikami w celach okre┼Ťlonych w Polityce.
 2. Informacje techniczne nie s─ů danymi osobowymi. Strona u┼╝ywa plik├│w cookie, kt├│re umo┼╝liwiaj─ů identyfikacj─Ö U┼╝ytkownika. Pliki cookie to pliki tekstowe dost─Öpne na Stronie do przetwarzania informacji o aktywno┼Ťci U┼╝ytkownika, w tym informacji o odwiedzanych przez U┼╝ytkownika stronach i czasie sp─Ödzonym na stronie. U┼╝ytkownik mo┼╝e wy┼é─ůczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z plik├│w cookie w ustawieniach przegl─ůdarki.
 3. Informacje techniczne oznaczaj─ů r├│wnie┼╝ informacje, kt├│re s─ů automatycznie przekazywane do Strony w procesie korzystania ze Strony za pomoc─ů oprogramowania zainstalowanego na urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika.
 4. Dane osobowe U┼╝ytkownika oznaczaj─ů informacje, kt├│re U┼╝ytkownik przekazuje Stronie podczas wype┼éniania formularza opinii (Imi─Ö i e-mail) lub podczas wype┼éniania formularza umo┼╝liwiaj─ůcego U┼╝ytkownikowi komentowanie materia┼é├│w na stronie (Imi─Ö i e-mail). Informacje wymagane do ┼Ťwiadczenia Strony s─ů oznaczone w spos├│b szczeg├│lny. Inne informacje s─ů dostarczane przez U┼╝ytkownika wed┼éug jego uznania.
 5. Strona mo┼╝e r├│wnie┼╝ przetwarza─ç dane udost─Öpnione publicznie przez podmiot danych osobowych lub podlegaj─ůce publikacji lub obowi─ůzkowemu ujawnieniu zgodnie z prawem.
 6. Strona nie weryfikuje prawdziwo┼Ťci podanych przez U┼╝ytkownika informacji osobowych i nie mo┼╝e oceni─ç ich skuteczno┼Ťci. Jednak Strona zak┼éada, ┼╝e U┼╝ytkownik podaje wiarygodne i wystarczaj─ůce informacje osobowe o sobie i utrzymuje te informacje na bie┼╝─ůco.

2. Cele przetwarzania danych osobowych u┼╝ytkownik├│w.

 1. G┼é├│wnym celem Strony w zbieraniu danych osobowych jest ┼Ťwiadczenie us┼éug informacyjnych i doradczych u┼╝ytkownikom. U┼╝ytkownicy zgadzaj─ů si─Ö, ┼╝e Strona mo┼╝e r├│wnie┼╝ u┼╝ywa─ç ich danych osobowych do:
  – analizy w celu rozbudowy i ulepszenia Strony;
  – organizacji Strony w najbardziej dogodny spos├│b dla u┼╝ytkownik├│w.
  – prowadzenia bada┼ä statystycznych i innych na podstawie danych zanonimizowanych;
 2. Strona u┼╝ywa informacji technicznych w spos├│b anonimowy w celach okre┼Ťlonych w punkcie 2.1.

3. Warunki i metody przetwarzania informacji osobowych o u┼╝ytkownikach i ich przekazywanie osobom trzecim.

 1. U┼╝ytkownik wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wys┼éanie zapytania (ka┼╝de pisemne zapytanie zawieraj─ůce dane kontaktowe).
 2. Przetwarzanie danych osobowych U┼╝ytkownika oznacza zbieranie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, doprecyzowanie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, dostarczanie, dost─Öp), anonimizowanie, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych U┼╝ytkownika.
 3. W odniesieniu do informacji osobowych U┼╝ytkownika zachowuje si─Ö ich poufno┼Ť─ç, z wyj─ůtkiem przypadk├│w dobrowolnego udost─Öpnienia przez U┼╝ytkownika informacji o sobie dla publicznego dost─Öpu do nieograniczonej liczby os├│b.
 4. Strona ma prawo przekazywa─ç informacje osobowe o U┼╝ytkowniku osobom trzecim w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:
 • U┼╝ytkownik wyrazi┼é zgod─Ö na takie dzia┼éania;
 • Przekazanie jest niezb─Ödne, aby U┼╝ytkownik m├│g┼é korzysta─ç z okre┼Ťlonej us┼éugi Strony lub w celu realizacji okre┼Ťlonej umowy lub kontraktu z U┼╝ytkownikiem;
 • Przekazanie do upowa┼╝nionych organ├│w w┼éadzy pa┼ästwowej Ukrainy na warunkach i w spos├│b przewidziany przez prawo Ukrainy;
 • Aby chroni─ç prawa i uzasadnione interesy Strony lub os├│b trzecich w przypadkach, gdy U┼╝ytkownik narusza warunki um├│w i porozumie┼ä ze Stron─ů, t─Ö Polityk─Ö lub dokumenty zawieraj─ůce warunki korzystania z us┼éugi;
 • W wyniku przetwarzania informacji osobowych U┼╝ytkownika przez ich zanonimizowanie, uzyskano zanonimizowane dane statystyczne, kt├│re s─ů przekazywane osobie trzeciej do bada┼ä, wykonania prac lub ┼Ťwiadczenia us┼éug w imieniu Strony.

4. Środki stosowane do ochrony informacji osobowych o Użytkowniku.

Strona podejmuje niezb─Ödne i wystarczaj─ůce ┼Ťrodki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony informacji osobowych U┼╝ytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dost─Öpem, zniszczeniem, zniekszta┼éceniem, blokowaniem, kopiowaniem, dystrybucj─ů oraz innymi nielegalnymi dzia┼éaniami os├│b trzecich.

5. Rozstrzyganie spor├│w.

 1. Wszelkie mo┼╝liwe spory wynikaj─ůce z relacji regulowanych niniejsz─ů Polityk─ů b─Öd─ů rozstrzygane zgodnie z procedur─ů ustanowion─ů przez obowi─ůzuj─ůce prawo Ukrainy, zgodnie z normami prawa ukrai┼äskiego.
 2. Przestrzeganie pozas─ůdowej (roszczeniowej) procedury rozstrzygania spor├│w jest obowi─ůzkowe.

6. Dodatkowe warunki.

 1. Strona ma prawo do wprowadzenia zmian w tej Polityce Prywatno┼Ťci bez zgody U┼╝ytkownika.
 2. Nowa Polityka Prywatno┼Ťci wchodzi w ┼╝ycie z chwil─ů jej opublikowania, chyba ┼╝e nowa wersja Polityki Prywatno┼Ťci stanowi inaczej.
 3. Kontynuacja korzystania ze Strony po wprowadzeniu takich zmian potwierdza zgod─Ö U┼╝ytkownika na takie zmiany.

Ta strona u┼╝ywa plik├│w cookie, aby poprawi─ç komfort korzystania z niej. Zak┼éadamy, ┼╝e nie masz nic przeciwko temu, ale mo┼╝esz zrezygnowa─ç, je┼Ťli chcesz. Akceptuj Czytaj wi─Öcej